Balk, niveau 9 t/m 5

BALK, niveau 8 en 9.

Niveau 9;

-          overspreiden tot vrije spreidhoeksteun of doorhurken tot ruglingse zit

-          ¼ draai naar rechts tot buitendwarszit

-          rechterbeen gebogen, linkerbeen recht, armen zijwaarts 

-          rechterbeen over balk tot rijzit, handen voor op de balk en opzwaaien tot hurkzit

-          opkomen met lichaamswelbeweging tot schredestand

-          chasse ,[stap], loopsprong,hurksprong

-          lopen met been in attitudehouding [2 tot 4 passen] via plie tot einde balk

-          zweefstand [2 sec] fouetedraai met armen hoog tot schredestand

-          kattesprong, vluchtige handstand terug tot schredestand met armen hoog

-          ¼ draai links, gesloten parallelstand op de tenen [1 sec] armen zijwaarts

-          ¼ draai links achteruit lopen op de tenen met rechte benen [4 tot 6 passen] met de armen hoog

-          schredestand op platte voeten, armen zijwaarts, sisonne

-          hurken, koprol tot hurkzit 

-          voorwaarts lopen op de tenen met been in attitudehouding [2 tot 4 passen] tot einde balk

-          handstandoverslag af

 

Niveau 8; [vanaf niveau 8 mag er een dikke mat onde de balk geplaatst worden]

-          overspreiden tot spreidhoeksteun [1 sec]

-          ¼ draai rechts tot buitendwarszit, rechterbeen gebogen, linkerbeen gestrekt, armen zijwaarts

-          rechterbeen overheffen tot rijzit, handen voor op de balk en opzwaaien tot hurkzit

-          welbeweging op tot schredestand

-          chasse , stap, loopsprong, sisonne, lopen tot einde balk [2 tot 4 passen] met been heffen via plie naar attitudehouding

-          zweefstand [2 tellen], fouetedraai met armen hoog, schredestand

-          hurken met armen voor, koprol tot hurkzit met armen voor, komen tot tenenstand met armen hoog

-          ¼ draai links tot gesloten stand parallel op de tenen [1 sec] armen zijwaarts

-          ¼ draai terug, achterwaarts lopen [ 2 tot 4 passen]met beenopzwaai gestrekt voor , armen opzij, handpalmen neer en tijdens beenopzwaai handpalmen op

-          kattesprong met armen zijwaarts 

-          handstand [1sec]

-          2 tot 4 passen op je tenen met been heffen tot attitude tot einde balk

-          salto voorover of achterover af 

 

Niveau 7; [afgeleid van jeugd d3]

-     Oplopen aan de punt van de balk of opspreiden tot spreidlig op de balk gevolgd door een spreidhoekstreun of overspreiden 1/2 draai tot rijzit op de balk

-     Zweefstand op rechts zweefstand op links

-     Inhurken armen voor koprol, komen tot tenenstand armen hoog

-     Lopen tot het einde van de balk met been heffen via plie naar attitude houding

-     Halve pirouette tot passé, direct gevolgd door vrije voet voor plaatsen en komen tot relevé

-     Sisonnen, hurksprong, streksprong

-     1/4 draai links tot gesloten stand parallel op de tenen [1 sec] armen zijwaarts

-     1/4 draai terug, achterwaarts lopen [2 tot 4 passen] met beenopzwaai gestrekt voor, armen opzij, handpalmen neer en tijdens beenopzwaai handpalmen op

-     radslag komen tot schredestand of losse rol zonder plaatsing van de handen

-     1/2 draai salto voorover af of achteruitlopen salto achterover af

 

Niveau 6; [afgeleid van jeugd d2]

-    Oplopen aan de punt van de balk of opspreiden tot spreidlig op de balk gevolgd door een spreidhoeksteun of overspreiden 1/2 draai tot rijzit op de balk

-    Zweefstand op rechts zweefstand op links

-    Chasse, loppsprong, kattesprong, streksprong

-    Fouettédraai ACHTERWAARTS [rechterbeen opzwaaien tot 45o voor, direct gevolgd door zwaai achterwaarts]

-    Radslag komen tot schredestand of losse rol zonder plaatsing van de handen

-    Spreidsprong

-    Achterwaarts lopen [2 tot 4 passen] met beenopzwaai gestrekt voor , armen opzij, handpalmen neer en tijdens beenopzwaai handpalmen op

-    Handstand spagaat of handstanddoorrol

-     Lopen tot einde balk [2 tot 4 passen] met been heffen via plie naar attitudehouding

-     Salto voorover af of 1/2 draai salto achterover af

 

Niveau 5; [afgeleid van jeugd d1]

-    Opspringen of oplopen aan de punt van de balk of opspreiden tot spreidlig op de balk gevolgd door een spreidhoeksteun of overspreiden 1/2 draai tot rijzit op de balk

-    Stap voorwaarst komen tot hurkzit

-     Welbeweging

-     Zweefstand links, zweefstand rechts

-     Chasse, loopsprong, sisonne, streksprong

-     Fouettédraai ACHTERWAARTS [rechterbeen opzwaaien tot 45o voor, direct gevolgd door zwaai achterwaarts been hooghouden]

-     Handstanddoorrol

-     Achterwaarts lopen [2 tot 4 passen] met beenopzwaai gestekt voor, armen opzij, handpalmen neer en tijdens beenopzwaai handpalmen op

-     1/2 draai op 1 been [180], vrije been voor plaatsen tot relevé op 2 voeten en direct 1/2 draai op 2 voeten

-     Rechterbeen of linkerbeen achterwaartszwaaien tot ringhouding of hurkhoeksprong

-     Radslag tot tenenstand of 1/2 draai boogje achterover

-     Lopen tot einde balk [2 tot 4 passen] met been heffen via plie naar attitudehouding

-     Gehoekte salto voorover af of 1/2 draai gehoektesalto achterover af