Nieuwsbrief 11, Participatieregeling..03-01-2014

Participatieregeling..

 

Wij, als bestuur DSV, hebben een brief ontvangen van de gemeente Twenterand. Dit gaat over de Participatieregeling.

De gemeente is van mening dat iedereen - en zeker kinderen - deel moeten kunnen nemen aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten, onafhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. De gemeente, en wij als vereniging, wil iedereen wijzen op het bestaan van de Participatieregeling.

Gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 87.50. Personen zonder mogelijkheden op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van  € 50.00 per persoon per jaar. Van dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld de contributie van een sportclub betalen of het lidmaatschap van de bibliotheek. Maar ook kunnen zij dit geld inzetten voor fitness, de entree van een dierentuin, bezoek aan musea of pretparken en het bezoeken van het theater of een film. Daarnaast verstrekt de gemeente per kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een bedrag ad € 50.00 per jaar voor school gerelateerde kosten als bijvoorbeeld een schoolreisje. 

Hoewel de gemeente probeert zoveel mogelijk mensen persoonlijk te informeren, zijn wij, als vereniging van mening dat wij onze steentje kunnen bijdragen door u, langs deze weg op de hoogte te brengen...

Voor meer informatie zijn de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 zonder afspraak bereikbaar in het gemeentehuis of telefonisch via (0546) 840 840.

Vriendelijke groeten,

Bestuur DSV