Nieuwsbrief 18 Van alles wat...11-09-2014

Hallo ouders / verzorgers van de leden van DSV,

 

Afgelopen februari is er een gymnaton gehouden om een flikflakker en balkverbreder te kunnen aanschaffen. Vanwege de grote van een flikflakker en de toch beperkte opbergruimte die wij hebben bij de Klaampe, is er besloten om geen flikflakker te kopen. Ook was de opbrengst van de gymnaton niet toereikend voor de aanschaf van een flikflakker en balkverbreder. Er is nu een balkverbreder, een nieuwe springplank en een kleine zachte mat besteld. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden geleverd.

Dan willen wij nog even onder de aandacht brengen dat wij, als bestuur en leiding, niet verantwoordelijk zijn voor het zoekraken van kledingstukken/schoenen tijdens de trainingsuren. Wij adviseren om toch de kleding te merken en onder of in de schoentjes de naam van uw kind te zetten. Dit scheelt een hoop zoekwerk.

25 oktober aanstaande is er ons tweejaarlijkse uitvoering, met als thema "DSV Topper in het licht" een uitnodiging volgt nog... De kinderen, leiding en bestuur zijn al druk met de voorbereidingen. Iedere ouderverzorger krijgt van de leiding een mail, met daarin informatie over wat uw kind(eren) aan moet tijdens de uitvoering. Aangezien het oefenen veel tijd kost, wil de leiding graag tijdens de herfstvakantie door blijven gymmen (gewoon onder je eigen lesuur) Wij begrijpen dat er meerdere kinderen niet kunnen omdat ze op vakantie zullen zijn, willen jullie dat dan even doorgeven aan de leiding? De week na de uitvoering zal er dan geen gymles zijn. Zie ook agenda op de website met de exacte data.

Tijdens de uitvoering willen wij ook weer een verloting houden. Wij willen u vragen om een prijsje(s) mee te geven aan uw kind, zodat wij deze kunnen gebruiken voor de verloting. De prijsjes kunnen tijdens de les aan Tessa of Elsbeth gegeven worden. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

 

Sportieve groetjes,

Bestuur DSV